De kan sendes via e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no eller som brev til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Se høringsbrev, forslag til nye vedtekter og ytterligere informasjon under "Se også".