Veg og trafikk

Hovedmeny

Brøytevakt uke 44 - 17. Telefon 61 05 10 00

 

 


 

 Telefon brøytevakt : 61 05 10 00

Målestasjon luftkvalitet_120x90

Vedlikehold og luftkvalitet

 Gatefeiing er viktig for god luftkvalitet i Lillehammer. Luftkvaliteten blir kontinuerlig målt på 2 målestasjoner i sentrum, resultatene lagt ut på internettsiden luftkvalitet.info.

 

 Les mer >>


 

Graving i kommunal veg_120x90

Graving i kommunal veg

Alle som skal grave i kommunal veg må søke kommunen om dette.
Søknad på eget skjema sendes Lillehammer kommune.Før gravesøknad sendes inn må det foreligge godkjente planer for tiltaket.  Situasjonskart/ planer og forslag til arbeidsvarslingsplan for trafikkavvikling og sikring av arbeidsstedet vedlegges søknad. Se også oversikt over innvilgede gravesøknader.

Les mer >>


 

Gatelys

Feilmelding gatelys

Feilmelding gatelys
For best mulig vedlikehold av veg - og gatebelysningen er vi avhengige av at publikum melder fra om mørke lamper eller skadede lysmaster.
Meldinger om feil og skader på vegbelysning eller ved idrettsanlegg meldes til Lillehammer kommune.

Les mer >>

 


 

 

Parkering forside

Parkering

Trafikkbetjentene i Lillehammer kommune utøver parkeringskontroll i offentlige gater og parkeringsplasser. Parkeringskontoret kan gi informasjon om priser og parkeringsplasser,  parkeringskort for forflytningshemmede eller om din klagerett på "parkeringsboten".  Utlån eller utleie av Stortorget til handel eller arrangement avtales også med trafikkbetjentene.

 Les mer >>