høvel 5

Brøyting

Lillehammer kommune er ansvarlig for å brøyte og strø alle kommunale gater, veger og gang- og sykkelveger i Lillehammer.
Park og idrett er ansvarlig for parker, turveger og grøntarealer.
I byen/ sentrum er det i følge Politivedtekt for Lillehammer hver enkelt gårdeier som er ansvarlig for å måke/strø fortau utenfor sin eiendom.
Statens vegvesen er ansvarlig for alle riks- og fylkesveger.
2011-06-27
Feilmelding gatelys

Feilmelding gatelys


For best mulig vedlikehold av veg - og gatebelysningen ber vi at publikum melder fra om mørke lamper og nedkjørte eller skadede lysmaster. Feil på belysning langs lyseløype eller idrettsanlegg meldes til Servicetorget.
 

2011-06-09
graving i veg_320_240

Graving i kommunal veg

Alle som ønsker å grave i kommunal veg må søke kommunen om dette. Søknad sendes via kundeportal hos Geomatikk AS www.gravemelding.no. Se også oversikt over innvilgede gravesøknader.

2011-06-09
Asfaltering av kommunale gater

Asfaltering

For informasjon om asfaltprogrammet kontakt Veg og trafikk. 

2011-06-29
Feiing på Stortorget

Feiing av kommunale veger 2017

Lillehammer kommune har startet opp med feiing og sandopptak i enkelte veger og gater der dette er mulig.

 

2017-03-22