Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vegvedlikehold

Nyheter og kunngjøringer – Vegvedlikehold ikon

Fjernvarme

Graving av fjernvarmenett i sentrum.

Eidsiva Bioenergi starter opp 3/8-11 med graving av fjernvarmenett i sentrum.  Gravearbeidet vil fåregå i tidsrommet 07:00 til 24:00. For å lette trafikkflyt vil mye av gravearbeidet skje etter kl. 17:00.

Det blir redusert parkering langs Kirkegata i anleggsperioden.

Les mer -->

 

2011-08-02
Feilmelding gatelys

Feilmelding gatelys


For best mulig vedlikehold av veg - og gatebelysningen ber vi at publikum melder fra om mørke lamper og nedkjørte eller skadede lysmaster. Feil på belysning langs lyseløype eller idrettsanlegg meldes til Servicetorget.
 

2011-06-09
graving i veg_320_240

Graving i kommunal veg

Alle som ønsker å grave i kommunal veg må søke kommunen om dette. Søknad sendes via kundeportal hos Geomatikk AS www.gravemelding.no. Se også oversikt over innvilgede gravesøknader.

2011-06-09
Asfaltering av kommunale gater

Asfaltering

For informasjon om asfaltprogrammet kontakt Veg og trafikk. 

2011-06-29

Veg og trafikk

Hovedmeny

2011-06-08