Veiledning byggesak

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 11.30-14.30.

Plan- og bygningsloven er stadig under endring. Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider DiBK.no er til enhver tid oppdatert med tanke på nytt regelverk. På denne nettsiden finner man også veiledning til byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10).