Avslappa ku

Velferdsordninger

Velferdsordninger i landbruket er viktig for å sikre rekruttering til næringa, sikre matproduksjon og matforsyning. Ordningene skaper sikkerhet ved sykdom og pensjon og gir også større trivsel i et yrke som for mange har utviklet seg til å bli et "enmannsyrke".

Du finner informasjon om de forskjellige velferdsordningene ved å gå inn på linkene nedenfor, eller velge aktuell ordning i menyen til venstre.