Samarbeidsprosjekt innen velferdsteknologi

Eidsiva Vekst, Lillehammer kommune og Øyer kommune samarbeider om et prosjekt som skal utvikle gode velferdsteknologiske løsninger.

Definisjon av velferdsteknologi

Velferdsteknologi defineres slik av Kommunenes Sentralforund (KS): «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltBilde Evondos.jpgakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.»

Målsetning med utviklingsprosjektet

Velferdsteknologiske løsninger har blitt rullet ut over hele landet de siste årene, men fortsatt er det slik at mange løsninger er umodne og lite utprøvd i praksis. Dette er utgangspunktet for utviklingsprosjektet der Eidsiva Vekst som potensiell leverandør og Lillehammer og Øyer kommuner som potensielle kunder samarbeider for å utvikle og pilotere gode løsninger.

Målsetningen med prosjektet er definert slik:
"Identifisere, utvikle og pilotere anvendelige velferdsteknologiløsninger i samarbeid mellom Lillehammer kommune, Øyer kommune og Eidsiva Vekst AS.
Finne gode velferdsteknologiske løsninger som hjelper Lillehammer og Øyer kommuner til å nå sine mål innenfor velferdsteknologiprosjeket, og gjennom dette utvikle nye produkt- og tjenesteområder for Eidsiva."

På denne siden vil du finne nyheter om og informasjon fra prosjektet.