Hva er Personalforum?
Personalforum er et samarbeid mellom ulike aktører i Lillehammerregionen, hovedsaklig innenfor offentlig sektor. Forumet har særlig fokus på å skaffe jobb til nr. 2, det vil si medflyttende partnere ved rekruttering av medarbeidere utenfor regionen. Innflytterkafeen skal tilby en mulighet for denne målgruppen å komme direkte i kontakt med flere store arbeidsgvere i regionen.

Hva skjer på Innflytterkaféen?
Ulike arbeidsgivere i Lillehammer-regionen presenterer sin virksomhet, rekrutteringsplaner og behov for kompetanse, samt hvordan finne veier inn i virksomheten. På denne aller første Innflytterkafeen vil arbeidsgiverne Forsvaret, Sykehuset Innlandet, Statens vegvesen, Høgskolen i Lillehammer samt Øyer og Lillehammer kommuner være representert. Det vil være mulighet for mingling med andre, uformelle samtaler med arbeidsgivere og presentasjon av kompetanse og interessefelt. Vi oppfordrer derfor til å ta med CV.

Dato:                    7. november 2013
Sted:                    Kommunestyresalen i Lillehammer (Inngang fra Jernbanegata)
Klokkeslett:          14:30 – 16:00

 

Velkommen!