Verten for kvelden har også vært initiativtaker for bransjetreffet, og har fått med seg Bjørn Nørstegård i Lillehammer kunnskapspark og Eirik Haagensen i Lillehammer kommune på ideen. Målsetningen på kort sikt er primært og bidra til at næringsaktører som er opptatt av det samme møtes og blir kjent med hverandre for så og se hvordan det utvikler seg. På litt lenger sikt er en klar målsetning at bedriftene også skal ha en forretningsmessig nytte av å møtes på denne måten. Allerede første kvelden ble det avtalt flere oppfølgingsmøter, så det lover godt.

Inntil videre er forumet svært bredt anlagt, noe benevnelsen musikk og kultur illustrerer. Felles for deltakerne på det første treffet er at de har næringsmessige interesser inn mot kulturfeltet og at de jobber med bilde, lyd og/eller lyd. Det viste seg i løpet av kvelden at Lillehammerregionen har mange sterke aktører på sine felt, og daglig leder i Bright Norway, Børre Linberg, konkluderte med at det egentlig er naturstridig at denne gjengen skal være samlet på Lillehammer. Han eksemplifiserte med at det rundt bordet satt en Europa-sjef for Sony, en internasjonalt anerkjent komponist og en bedrift som er blant Nordens beste på faste lyd- og lysinstallasjoner i kulturhus og hoteller.

Det var enighet om treffet må gjentas, og Filmskolen tok på seg å være arrangør neste gang. Målsetningen er at deltakertallet blir enda høyere. Om du som leser sette har lyst til å delta, send en e-post til eirik.haagensen@lillehammer.kommune.no, så settes du på e-postlisten.