Britt Bøhn, leder av Venneforeningen ved Lillehammer helsehus

Ildsjel på kongevisitt

Lederen av Venneforeningen ved Lillehammer helshus har som en av totalt 75 ildsjeler rundt om i landet vært i mottakelse på slottet. Fylkesmannen valgte ut leder Britt Bøhn som en av fire ildsjeler fra fylket. Bøhn ble i likhet med de andre presentert for kongeparet og fikk deretter servert afternoon-tea ved runde bord i festsalen på slottet. Åse Kleveland underholdte med sang, og både kongen og dronningen holdt tale hvor de berømmet de inviterte for innsatsen de gjør i lokalsamfunnene.

2015-10-22
Akevitt

Julegaver til beboerne

Takk til venneforeningen

Lillehammer helsehus sin venneforening har også i år kommet med blomster til alle stuene på helsehusets avdelinger så det blir koselig til jul  I tillegg har de kjøpt inn twist, likør og akevitt til beboerne.  Tusen takk for dette!  Disse gavene vil glede mange.

2013-12-04

Samarbeid mellom Venneforeningen og Lillehammer helsehus

I samarbeid med ledelsen og andre ansatte på Lillehammer Helsehus har Venneforeningen siden starten i 2004 arbeidet aktivt for å fremme trivsel og velvære for beboerne. Vi vet at ulike aktiviteter har stor betydning for den enkeltes helsesituasjon, og at det reduserer behovet for medikamentell behandling. Vi har sett et stort behov for aktiviteter og gode opplevelser og har derfor engasjert oss sterkt i dette arbeidet bl.a. med juletrefester, midtsommerfester, konserter, grillselskaper, formidling av sang- og musikkinnslag, utflukter, og innkjøp av blomster og julegaver.

2013-05-08

Venneforeningen Lillehammer helsehus

Venneforeningen

2011-04-02