Fullstendig program ligger til høyre under; Se også.

Verdensdagen jobber for åpenhet om vår psykiske helse, og at det skal bli lettere å snakke om hvordan vi faktisk har det.

Er du berørt på noen måte? Kjenner du det på kroppen, er du pårørende, en venn, en kollega eller jobber tett på mennesker?
Kom på årets arrangement og få fellesskap, faglig kunnskap og kulturelt påfyll. 
Alle arrangement er gratis og åpne for alle. 

Markering av Verdensdagen på Villa Utsikten 
Åpning ved ordfører Espen Granberg Johnsen
Formidling av foto og tekst fra utstillingen som er laget over årets tema.
Musikals innslag. 
Del et måltid sammen; suppe og brød til alle gjester. 
Mandag 10.11. kl 1600

Ut av selvskading. Veien til forståelse. – Kristin Ribe-
Kristin Ribe (f 1972) har lang egenerfaring fra psykiatrisk behandling pga selvskading og suicidalitet. Hun har publisert flere fagartikler og har utgitt 2 fagbøker om selvskading. 
Kom og hør foredrag om hennes historie og om hva som hjelp henne. 
Litteraturhus Lillehammer 
Tirsdag 11.11. kl 1900

Fagformidling på Villa Utsikten
•    Søvn og søvnhygiene; søvn er viktig for en god helse. De som har opplevd netter med dårlig søvn, vet hvordan det kan påvirke humør, konsekrasjon og yteevne neste dag. 
•    Rusmestring; hvordan bruke kognitiv metode for å endre rusatferd? 
•    Refleksjon; vi deler tanker og verdier ved bruk av refleksjonskort.
•    Depresjon; ulike grader, symptomer og behandling, deriblant lavterskel og KiD (Kurs i depresjonsmestring)
•    Nettverksmøte; få inn nettverket som en ressurs, økt forståelse for hverandre, styrke samhørighet og bygge relasjoner
•    Oppmerksomt nærvær i hverdagen; livet er nå: ikke for en stund siden eller om en stund, men nå. Vil blir ofte fanget av tankestrømmer som bringer oss bort fra øyeblikket. Ved å være til stede erfarer vi mer av livet. 
•    Familien som system; sosial arv: læringsarena for ønsket eller uønsket atferd.
•    Fysisk aktivitet og psykisk helse; fysisk aktivitet som behandling mot angst og depresjon. En brukerrepresentants erfaring. Fysisk og psykisk helsegevinst.
Fagformidlingen presenteres av likepersoner og ansatte ved Psykisk helseteam. 
Alle dager 1030-1130

I samarbeid med lokallaget for Mental helse og Gausdal kommune.