Verdigrunnlag

Verdier og etikk

Lillehammer kommune er en del av den offentlige forvaltning i Norge.
Kommunen skal, ved å forvalte samfunnets midler, yte gode tjenester til kommunens innbyggere.

Det er kommunens oppgave å yte likeverdige tjenester til innbyggerene, samtidig som hensynet til en rasjonell og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon ivaretas. Dette gjør at kravene til etikk i ledelse og tjenesteyting er spesielt stort i kommunen. De ansatte er gjennom sine daglige handlinger de viktigste målbærere av en slik etikk.