Verdier og holdninger

Det enkelte mennesket som ressurs

VU - sunrise

På Villa Utsikten vektlegger vi

  • ressursene som finnes i det enkelte mennesket. Vi er samarbeidspartnere slik at den enkelte finner fram til sine ressurser. Vi skal legge til rette for at den enkelte får mulighet til å benytte sine ressurser.
  • å være med på å skape deltakelse i eget liv, i felleskapet, i refleksjon, i aktiviteter, i driften på Villa Utsikten og i samfunnet for de vi møter.
  • samspillet mellom mennesker for at den enkelte finner sine løsninger på sine utfordringer. Løsningene finnes også i det å fokusere på det som er i orden og det som er godt.
  • likeverd mellom alle som er på Villa Utsiken.
  • forståelse av at psykisk helse er en del av oss alle og angår oss alle. Alle vil i løpet av livet oppleve utfordringer og alle har muligheter til å skape seg en bedre helse.
  • å ta utgangspunkt i dagen her og nå, og å se framover med erfaringene som en ressurs.
  • mulighetene i det å se og bruke seg selv og omgivelsene til positiv vekst og endring, muligheten for den enkelte å vokse og å komme seg videre i livet.