Friluftskartlegging

NY FRIST: Høringsfrist 4.juni 2017

Verdisetting av friluftsområder

Lillehammer kommune har utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen. På grunn av feil i områdebeskrivelsen er fristen utsatt til 4. juni. Feilene er nå rettet opp.

Les mer om kartleggingen her: Verdisetting av friluftsområder