Herer søkerlista med søkerne i vilkårlig rekkefølge:
 

  Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling
1 Lundemo, Agnes Olafson 57 K Gausdal Fagansvarlig, barnehageforvaltningen
2 Holmstrøm, Brage 30 M Ringsaker Pedagogisk leder
3 Røsok, Karoline Aasen 23 K Lillehammer Tilkallingsvikar
4 Bruket, Marianne 40 K Ringsaker Tjenesteområdeleder, Jørstadmoen barnehage
5 Forfang, Hilde 46 K Lillehammer Rådgiver (skole 70 % og bhg. 30%)
6 Brandvold, Torunn 29 K Nord-Fron Student
7 Jacobsen, Tina 41 K Lillehammer Pedagogisk leder
8 Myrvoll, Heidi 52 K Gol Adjunkt
9 Bakke, Else-Marit Steinstad 44 K Gjøvik Avdelingsleder, Skårsetlia bo- og servicesenter
10 Kolstad, Inger 59 K Lillehammer Seniorrådgiver, Oppvekst og utdanning
11 Aardalsbakke, Kirsti Karin 45 K Oslo Styrer