Nr. Navn Alder Kjønn Stilling Bosted
1. Tangen, Tor Olav 45 M Rektor, Jar skole Oslo
2. Stordal, Tommy-René 31 M Rektor Fusa
3. Stormo, Tor 48 M PP-sjef Sør-Fron
4. Bråttvik, Gerd Anne 58 K Rektor Tingvoll
5. Eskelund, Merete 50 K Konstituert skolesjef Ringsaker
6. Johnsen, Trond, Håkon 56 M Utdanningsdirektør Lillehammer