Vil gå og sykle

Om 30 år er det denne generasjonen som sitter i styre og stell. For en uke siden jobbet studenter og elever sammen for å få ned sine visjoner for hvordan Lillehammer kan bli en attraktiv by om 10-20 og 30 år. I framtiden vil de gå eller sykle til jobb, skole og barnehage.

Onsdag denne uka oppsummerte seks av de unge sine anbefalinger til ordfører Espen G. Johnsen, vegsjef Arild J. Evensen og 90 lokalpolitikere, næringslivsfolk, eiendomsutvikle og byråkrater fra Lillehammer kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, fylkesmannen i Oppland.

- Hva skal få oss til å bo på Lillehammer om 30 år spurte ungdommen, og svaret var

- Ikke gå i Gjøvik-fella hvor store kjøpesenter og bokser har gjort det stusselig i sentrum. Vi vil at Lillehammer skal ha et levende bilfritt sentrum med flere boenheter og flere arbeidsplasser. Høgskolen bør flyttes til Lurhaugen ved sentrum. Det vil sikre liv i gatene også etter stengetid, sa ungdommene før de overleverte sine byvisjoner til ordføreren.

Byplan-ungdommen har imponert Statens vegvesen og Lillehammer kommune den siste uka.

Makan til engasjement

- Jeg har ikke opplevd maken til engasjement under et framtidsverksted. Det har vært skikkelig givende å jobbe sammen med studenter og elever, sier prosjektleder Paul Berger i Statens vegvesen.

Han er godt fornøyd med framdriften i areal- og transportplanarbeidet på Lillehammer.  Under den andre dialog og kunnskapssamlingen jobbet deltakerne med arealutvikling og transportløsninger.

Prosjektleder i samtale med studentene.jpg

Ordføreren gleder seg

Transportforsker og tidligere byplansjef Jomaar Langeland i Drammen innledet om arealutvikling, mens Njål Arge tok for seg mål og muligheter for transportløsninger.

Sverre Setvik, Jernbaneverket, snakket om dobbeltspor til Lillehammer. Bjørn Hjelmstad og Trude Schistad fra Statens vegvesen la fram planstatus for ny E6 forbi Lillehammer og videre muligheter for sykkel. Lillehammer er sykkelby på 4. året. Det har bidratt til en kraftig økning i sykkeltrafikken lokalt.

- Nå gleder jeg meg til siste samling når vi skal konkretisere vegen videre for Lillehammer mot 2044, oppsummerte en fornøyd ordfører Espen Johnsen.

Se også GD om samme sak.

 

Bilder:

Ordfører Espen G. Johnsen i Lillehammer fikk klare råd fra ungdommen under om å styrke sentrum av Lillehammer.

 

Prosjektleder Paul Berger er imponert over engasjementet fra studenter og elever i arbeidet med Lillehammer 2044.