Alle elever vil ellers oppfordres til å gå flere i følge når de skal hjem. Lillehammer kommune informerte torsdag 17. desember om flere tilfeller de siste dagene på å lokke elever inn i bil på skolevegen til Vingar skole. Kommunen vil med dette oppfordre alle til å være ekstra oppmerksomme på lignende episoder og ta kontakt med Gudbrandsdal politidistrikt dersom noe skulle oppstå, tlf: 02800