Illustrasjon

Nytt forsøk:

Ville lokke elever inn i bil

Lillehammer kommune har mottatt informasjon om et nytt forsøk på å lokke elever inn i bil. Denne gangen på skolevegen til Røyslimoen skole. Episoden er meldt til Gudbrandsdal politidistrikt som med jevne mellomrom vil patruljere området ved skolen i dag inntil elevene har gått hjem.

Alle elever vil ellers oppfordres til å gå flere i følge når de skal hjem. Lillehammer kommune informerte torsdag 17. desember om flere tilfeller de siste dagene på å lokke elever inn i bil på skolevegen til Vingar skole. Kommunen vil med dette oppfordre alle til å være ekstra oppmerksomme på lignende episoder og ta kontakt med Gudbrandsdal politidistrikt dersom noe skulle oppstå, tlf: 02800