Vingrom Barnehage

Vingrom barnehage

Velkommen til oss! Vingrom Barnehage er en kommunal fire-avdelings barnehage, som ligger i sentrum av Vingrom - en bygd ca. en mil fra Lillehammer. I 2008 ble barnehagen utvidet, og vi fikk nye lokaler og nytt uteområde. Hos oss er det viktig at alle barna får en hverdag fylt av omsorg, samhold, læreglede, humor, og mye god lek!

Beliggenhet:
Vi er så heldige at vi har flott natur rett utenfor døra, blant annet har vi en liten skog som nærmeste nabo. Vi bruker skogen ofte som turmål, og her kjøres det opp lysløpye om vinteren. I tillegg har vi en fotballbane rett utenfor barnehagen. Vingrom Barneskole ligger rett ved barnehagen, og vi har et godt samarbeid med dem.

Om barnehagen:
Vingrom Barnehage har 59, 6 plasser, og vi er delt inn i to hus. En heter Solgul, og der ligger det to småbarnsavdelinger. De heter Tommeliten og Veslefrikk, og har 19,6 plasser. Det andre huset heter Himmelblå, og der ligger to storebarnsavdelinger, Askeladden og Tyrihans. Der har vi 40 plasser. Vi har vært opptatt av eventyr i all tid, og derfor er avdelingene oppkalt etter eventyrfigurer.