Kommunebarometeret 2015

Kommunebarometeret 2015

Lillehammer plasserer seg som nr. 46 på det endelige Kommunebarometeret for 2015. Dette er noe ned i forhold til i fjor, men fortsatt et meget akseptabelt resultat. Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi i følge Kommunal Rapport, som utgir kommunebarometeret.
2015-08-10
kompass150[1]

Styringsmodellen

Lillehammer kommunes styringsmodell bygger på prinsippet om balansert målstyring og en erkjennelse av at gode resultater krever mer enn økonomistyring. For å lykkes er det også nødvendig også å ha fokus på forhold som tjenesteinnhold og tjenestekvalitet, samfunnets forventninger uttrykt gjennom blant annet lover og forskrifter, og medarbeidernes opplevelse av og evne til å håndtere sine arbeidsoppgaver.
2011-06-08
tall150

Kostra

Alle kommuner i Norge er pålagt å levere omfattende informasjon om tjenestene til et felles informasjonssystem som forvaltes av SSB (Statistisk sentralbyrå). Systemet, som har fått navnet Kostra, gir kommunene en unik mulighet til å sammenligne egen innsats med andre kommuners resultater. All informasjon er offentlig tilgjengelig via SSB's nettsider.
2011-06-08
kommunekompasset_portal_illustrasjon_500x375

Kommunekompasset 2011

Lillehammer kommune har fått utarbeidet rapporten "Kommunekompass 2011", som er en vurdering av av kommunens forvaltningspraksis innen åtte fokusområder.
2011-03-29