Fylkesordfører Gro Lundeby i Oppland presenterte samarbeid som et mulig konkurransefortrinn i 2040, både mellom bedrifter, næringsliv og det offentlige og mellom kommuner og fylkeskommuner.

Stortingsrepresentant Aksel Hagen var opptatt av at det nå måtte bli slutt på "kos med misnøye" og at konferansen må følges av konkret handling, og ikke bare en ny konferanse. Han la også vekt på betydning av samarbeid.

Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo og nestleder i Venstre, fortalte om hvorfor en full Intercity-utbygging er viktig for Oslo. Han kunne også fortelle at beslutningen om Lillehammerregionen blir med som søker til OL 2022 blir tatt før 1.mars.

Kari Gisnås fra Vikinglauget har vært primus motor i en fellessatsing med representanter fra næringsliv og det offentlige i Elverum, Hamar, Ringsaker, Gjøvik og Lillehammer, som kalles Mjøsbyprosjektet IN-landet 2040. Prosjektet oppsummerer at det er nødvendig at det arbeides for vekst i Mjøs-området for å skape ringvirkninger i områdene rundt. Prosjektet har identifisert seks suksesskriterier:

  • Sørg for vedtakene om firefelts E6, IC, sykehus, universitet og OL 2022
  • Øk bo- og bylyst, tør å urbanisere, og gjør det nært vannet
  • Bli ja-kommune
  • Sørg for innbyggersentrisk utvikling
  • Bygg relasjoner, nettverk og klynger mellom næringsliv og FOU
  • Stå sammen om Mjøsbyenes fremtid

Du kan lese hele rapporten fra Mjøsbyprosjektet her:Mjosbyprosjektet_IN-landet2040_skjerm.pdf

Konferansen ble ledet av tilbakeflyttet ringsaksokning Ingjerd Egeberg, og Marie Klåpbakken fra Vinstra sto for det musikalske innslaget.