Visuell kunst

Visuell kunst er et vidt begrep som omfatter bl.a. tegning, maling, arbeid med tredimensjonale former, foto mm. Gjennom Lillehammer kulturskoles tilbud innen visuelle kunstfag skal elevene oppleve mestring og utvikling av ferdigheter innen tegning, farge, form og komposisjon. Tilbudet legger vekt på en balanse mellom lekende kreativitet og undervisning i forskjellige teknikker og materialer.

 

Blomsterpike
Slangeben

I tegning arbeides det med materialene blyant, kull og kritt. Vi utforsker strek og volumtegning bl.a. gjennom croquies, portrettegning,

  • stilleben og tegning av menneskekroppen.
  • I farge arbeides det med materialene pastell, akryl,akvarell,fargeblyant,trykk. Vi øver i å blande farger, variere penselstrøkene og strek. og forstå hvordan
  • fargene fungerer sammen i forhold til form og helhet.
  • I form arbeides det bl.a. med assemblage, origami og romlighet. 
    Vi arbeider her med størrelse og 3-dimensjonalitet i forhold til  rom- og materialforståelse.

I Komposisjon arbeides det med collage, trykk, tegning og maleri. Vi arbeider både med «blanke ark og fargestifter tel» og fra ide til ferdig produkt, der forståelsen av og organiseringen av billedelementene i flaten, er sentralt sammen med en egen stil og et eget utrykk.

Tilbudet i visuell kunst er lagt opp slik at man kan være elev i mange år.

Alder fra 3.klasse - 19 år.

Gruppe 1: tirsdag 16.00 - 17.00 (3.-4.kl)
Gruppe 2: tirsdag 17.10  - 18.10 (5.-7.kl)
Gruppe 3: tirsdag 18.20 - 19.50 (8.kl-)

Høst 2017 vil  foregår undervisningen på Leseriet ved Biblioteket.

Lærer er Nina Dreyer Henjum.