Torsdag 26. juni holdes informasjonsmøte om dette temaet i Oppland fylkeskommune sine lokaler på Lillehammer (Kirkegata 76). Møtet er satt opp på kveldstid mellom klokka 18:00 - 20:00

Dette får du vite mer om:
                                                                           
• Hvem er fosterbarna?
• Hvorfor må barna flytte fra foreldrene sine?
• Hvem kan bli fosterforeldre?
• Hvordan blir du fosterforelder?
• Hvem må du samarbeide med?
• Økonomi og rettigheter

Erfarne fosterforeldre svarer på spørsmål og forteller om det å være fosterhjem.

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Fosterhjemstjenesten fagteamområde Gjøvik
 tlf: 4661 6610
 www.fosterhjem.no/gjovik