Hundreåringene er lindetrær, og klippemetoden kalles *knutekolling.

Knutekolling utføres ved at grenene beskjæres tilbake til samme punkt hver gang og etter bestemte intervaller. Lind er et tre som egner seg særlig godt til å bli knutekollet. 

Lindealléen i Bjørnstjerne Bjørnsons gate og trerekken i Brubakken er godt over hundre år gamle. Alléen langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate ble trolig plantet i perioden da boligene og Sportsplassen ble etablert. 

 

*Knutekolling - en urban "styvningstradisjon"

Knutekolling eller knutestyving er et urbant fenomen som for alvor ble tatt i bruk fra slutten av 1800-tallet. Knutekolling ble i særlig grad utført på gatetrær i de finere strøk av mange norske byer - spesielt i Sør-Norge. Gater med knutekolla trær fremstår som formelle og stilistiske, og med de karakteristiske skuddknollene harmoniserer de i særlig grad med den påkostede byggestilen som denne perioden representerer. (Erik Solfjeld, arborist. Arkitektonisk beskjæring og trær som arkitektonisk virkemiddel 2016)