Om klubben

Klubbens tilbud er for alle kommunens 5.-7. klassinger, og kan bidra til en enda bedre overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. Klubben skal gi barna et godt, trygt sted å være, voksne å snakke med, mulighet til å bli kjent med nye venner og få prøve mange ulike aktiviteter.

Alle aktivitetene våre er gratis!

Har du spørsmål? Ta kontakt med klubbleder Anna Bjørk Røislien på e-post eller telefonnummer 91708928.

Åpningstider

Nye åpningstider kommer når klubben åpner i sitt nye lokale i 2020.