Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kampanjeside

Tre parkerte sparkesykler, gule og svarte.

Utleie av el-sparkesykler

Firmaer som ønsker å leie ut el-sparkesykler eller andre små elektriske kjøretøy i Lillehammer, må søke kommunen om tillatelse. Totalt kan det leies ut 200 slike kjøretøy i kommunen, og tillatelsen gis for perioden
1. april 2024 til 31. mars 2025. 

Bilde av gult bygg med lekeplass foran

Søk barnehageplass

Velkommen til å søke barnehageplass i Lillehammer for året 2024/2025! Husk søknadsfristen 1. mars. 

Oversiktsbilde over Lillehammer

Dimensjoneringssaken i Lillehammer

Etter oppdrag fra kommunestyret har Lillehammer kommune utredet hvordan vi bør rigge oss for framtiden når det gjelder barnehager, skoler og eldreomsorg. Mye er i endring, og Lillehammer kommune er nødt til å tilpasse sin aktivitet.