Skoleruta 2019/2020

Skoleruta 2019/2020

Måned

Merknader

Elevdager

 

August

Første skoledag mandag 19. august

SFO gir heldagstilbud 29. juli -14. august.

SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 15.- 16.august.

10

September

 

20

Oktober

Høstferie uke 40

SFO gir heldagstilbud i høstferien

19

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul fredag 20. desember (gjelder også SFO)

15

Januar

Første skoledag etter jul mandag 6. januar

20

 

Siste dag i 1. termin: 17. januar

 

 

Februar

Vinterferie uke 9

SFO gir heldagstilbud i vinterferien

15

Mars

 

22

April

Påskeferie 6. – 13. april (gjelder også SFO)

Første skoledag etter påske tirsdag 14. april

Fridag torsdag 30. april. SFO gir heldagstilbud

15

Mai

 

19

Juni

Siste skoledag fredag 19. juni.

SFO gir heldagstilbud 22. juni – 3. juli.

14

 

Sum skoleåret

190

 

 

Skoleruta er felles for kommunene i Oppland, og er vedtatt av fylkesopplæringssjefen oktober 2017.

SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.

Skoleruta i nedlastbar PDF-fil

Skoleruta 2020/2021

Skoleruta 2020/2021

 Måned

 Merknader

  Elevdager

 August

 Første skoledag mandag 17. august

 SFO gir heldagstilbud 3. august -11. august.

 SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 12.- 14.august.

11

 September

 

22

 Oktober

 Høstferie uke 41.

 SFO har heldagstilbud i høstferien.

17

 November

 Fri fredag 27. november. SFO har heldagstilbud.

20

 Desember

 Siste skoledag før jul tirsdag 22. desember.

16

 Januar

 SFO har heldagstilbud mandag 4. januar.

 Første skoledag etter jul tirsdag 5. januar. 

 Fridag fredag 29. januar. SFO har heldagstilbud.

18

 

 Siste dag i 1. termin: 15. januar.

 

 

 Februar

 

20

 Mars

 Vinterferie uke 9.  SFO har heldagstilbud i vinterferien. 

 Påskeferie f.o.m. 29.mars.

15

 April

 Påskeferie t.o.m. 5. april.

 Første skoledag etter påske tirsdag 6. april.

19

 Mai

 

18

 Juni

 Siste skoledag fredag 18. juni.

 SFO har heldagstilbud 21. juni – 2. juli.

14

 

 Sum skoleåret

190

 

 

Skoleruta er felles for grunnskoler og videregående skoler i kommunene i Innlandet.  SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.   

Skoleruta i nedlastbar pdf-fil