Rapport - parkeringsutredning

Vedlegg 1 - eksempler fra andre kommuner

Vedlegg 2 - definisjoner

Vedlegg 3 - kilder

Kart over soner

Analysen gir et faglig kunnskapsgrunnlag som vil brukes inn i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og byplanen.