Avklaring av bruk, organisering og terrengopparbeiding.

Sluttrapport finner du her.