Det ble testet 566 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer i forrige uke (2% av befolkningen). Andel positive tester blant personer testet var 0,2%. Det er fortsatt høy oppslutning rundt testing. Dette er viktig for at kommunen skal fange opp smitte raskt. Kapasitet på smittesporing og testing er god.Det er nå 10 249 som har fått 1.dose med koronavaksine, og 6976 er fullvaksinert (fått dose 2). Kommunen starter nå med vaksinering av prioritert gruppe 8 som er de mellom 55-64 år uten risikofaktorer for alvorlige forløp av covid-19. Risiko for økt sykdomsbyrde ved utbrudd er dermed lavere, siden de med risiko for alvorlig forløp og død er beskyttet etter vaksinering. 

Vurdering
Smittesituasjonen vurderes som stabil med 25 tilfeller per 100.000 innbygger siste 14 dager. 
Siste uker har Lillehammer vært vurdert til risikonivå 2 (kontroll med klynger) og utviklingen i 
smittetallene er nå synkende. Nå vurderes risikonivået i Lillehammer til å være N1 (ingen eller få 
tilfeller, men mulighet for oppblussing). 

Når samfunnet er i en fase med gjenåpning kan vi fort glemme de grunnleggende smitteverntiltakene. Forutsetningen for at vi kan lette på tiltakene, er at alle følger de viktige tiltakene: 
- Vær hjemme ved symptomer og test deg. 
- Begrens antall sosiale kontakter
- Hold avstand
- Vask hendene

 

Morten Bergkåsa
kommuneoverlege i Lillehamme