Kirkegata er nå stengt og skal etter planen åpne igjen mot slutten av juni.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Innlandet fylkeskommune, som skal ruste opp Fåberggata mellom Tomtegata og Nordregate. Fylkeskommunen er formell byggherre, og Dokka Entreprenør er utførende entreprenør.

I tillegg til arbeidene i selve Fåberggata skal det legges nye ledninger ut fra kryssene i tverrgatene Tomtegata, Løkkegata og Nordre gate, med en utvidelse helt ned til jernbanebrua i Løkkegata.

Arbeidene vil medføre at Fåberggata og tverrgatene ovenfor Fåberggata stenges for gjennomkjøring på forskjellige tidspunkter i løpet av anleggsperioden. Dette vil påvirke trafikkbildet for både harde- og myke trafikanter, og kollektivtrafikken. Anleggsperioden vil vare til og med oktober.

For mer info se Innlandet fylkeskommunes hjemmeside og informasjon om endret kjøremønster i Lillehammer sentrum.

Spørsmål knyttet til vann og avløpsanlegget kan rettes til Lillehammer kommune – Vann og avløp. For øvrige spørsmål angående prosjektet kan Innlandet fylkeskommune kontaktes. 

Innlandet Fylkeskommune:
E-post: anders.fosse.skjak@innlandetfylke.no

Lillehammer kommune – Vann og avløp:
E-post: elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no  Tlf: 61 10 77 00