Hva koster det Lillehammer-samfunnet at mange føler seg ensomme og overlatt til seg selv? Hvordan kan vi planlegge for at unge og gamle, studenter og fastboende, kjente og ukjente lettere kommer i snakk med hverandre og føler at de hører til? Hvor er vi når vi har det godt, og hvordan kan vi utvikle de arenaene bedre?

Dette var noen av temaene som ble diskutert under torsdagens innbyggerverksted om møteplasser. Til stede på møtet var representanter fra lag og foreninger, råd og utvalg, frivillighet og studentvelferd. Møtet foregikk i Birkebeinersalen på Lillehammer rådhus. 

Bakgrunnen for valget av tema er Kommuneplanens samfunnsdel, som slår fast flere viktige mål – blant annet disse:

  • Lillehammers innbyggere har god psykisk og fysisk helse
  • Lillehammer er en by studenter søker seg til for relevante og interessante utdanninger
  • Lillehammers innbyggere opplever tilhørighet gjennom å være inkludert i fellesskap gjennom hele livet 
  • Lillehammer er et samfunn som flere ønsker å være en del av 

Spørsmålet blir da hvordan kan vi jobbe for å realisere dette? Hva må til for at flere føler tilhørighet og fellesskap i Lillehammer? Hvilke formelle og uformelle arenaer bør vi styrke for at enda flere skal oppleve at de har gode hverdagsliv i Lillehammer?