Om oss

Aktiv omsorg Lillehammer er tilstede på alle byens bo- og servicesentre, samt på Lillehammer Helsehus og har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter for beboerne, frivillige og også andre brukere av våre tilbud. Team Aktiv omsorg består (i 2021) av 13 stk., med ulike fagbakgrunner; aktivitører, helsefagarbeidere, lærere, kultur m.m. 

Vi jobber for å skape trygge, gode rammer, å skape et helhetlig omsorgstilbud, imøtekomme og tilrettelegge for de fleste grunnleggende behov, legge til rette for mestring, gjennomføring og inkludering av den enkelte bruker i hverdagen og å aktivisere og vedlikeholde bruker, både fysisk og psykisk. 

Aktiv Omsorg er opptatt av å se hele mennesket, både i gruppe, men og som enkeltmenneske. Vi jobber kontinuerlig med å se mennesket bak eventuell sykdom, eller funksjonsnedsettelse. 

Vi jobber tverrfaglig og samarbeider fortløpende med andre tjenesteområder i kommunen. 

Aktivitetene vi gjennomfører er ikke bare for sosialt samvær, men og for å styrke hjerne, finmotorikk, balanse og styrke, øke fokus og skjerpe sansene. Dette er viktig grunnleggende funskjoner i det daglige og bidrar til mestring og god livskvalitet. 

Vi er tilgjengelige mandag-fredag, 07.30 - 15.30 

Aktivitetstilbud

Allsang:

Pianist innleid via Den Kulturelle Spaserstokk er rundt på alle byens- bo og servicesentre, samt på Lillehammer Helsehus en gang i uken. Oversikt over tidspunkt finner du på ukeplanene på sentrene, eller på vår Facebook-gruppe 'Aktiv Omsorg Lillehammer'.

Turer i nærområdet: 

Vi benytter oss flittig av nærmiljøet og går ofte turer ute. 

Andakt og samtaler: 

Diakon Solbjørg Skruklien er ofte med på andaktene på Lillehammer Helsehus. På bo- og servicesentrene har hun 'Tid for tanker', hvor brukere samles til gode samtaler og diskusjoner om ulike temaer. Diakon kan også formidle kontakt hvis noen ønsker å snakke med sin religions prest eller leder. 

Arbeidsstue: 

Det er arbiedsstue på alle bo- og servicesentrene. Her kan alle som har lyst til å drive med en eller annen form for håndarbeid møte opp. Det lages mye fint ila året, og vi jobber mot julemesser på alle sentrene, hvor det er utsalg av produktene. 

Bingo: 

En populær akvitet som ssamler både beboere og folk fra nabolaget! Enkle premier. 

Generasjonssang: 

Samarbeid med flere barnehager i byen. Barnehagene kommer på besøk til sentrene og fremfører et program de har laget. Morsomt for store og små.

Sittetrim, balansetrening, trim på treningsrom: 

På alle bo- og servicesentrene har vi en eller annen form for sittetrim, trim på treningsrom og/eller balansetrening. Vi beveger oss etter musikk, både sittende og stående etter beste evne. 

Snekkerbod:

Flere av bo- og servicesentrene har egen snekkerbod. 

Quiz:

Kan du svaret? Enkel og uhøytidelig spørrerunde. 

 

I løpet av året arrangerer vi et godt utvalg av konserter og forestillinger, ofte i samarbeid med Den Kulturelle Spaserstokk. Vi arrangerer også flere utflukter, både langturer og i nærmiljø. 

Kontakt oss

Leder

Øyvind Granaasen Fougner 

Tlf. + 47 61 107 880  I  Mob. +47 99 11 99 90 

fougner.oyvind.granaasen@lillehammer.kommune.no

 

Følg oss på Facebook for ukeplaner, koselige bilder og andre oppdateringer.