Informasjon fra skoleåret 2020-2021

Det er ikke alltid så lett å være ny – på en ny skole, på en ny arbeidsplass, eller i en ny fritidsaktivitet. Kanskje vet du heller ikke hvilken fritidsaktivitet du har lyst til å begynne med? Om hele familien i tillegg er usikker på hvordan fritidsaktiviteten er organisert, hva som forventes av barnet og av familien – da kan det være godt med litt oppstartshjelp. Derfor setter vi nå i gang et prosjekt der barn og ungdom kan få hjelp av en aktivitetsguide. Aktivitetsguiden hjelper barnet med å finne en aktivitet barnet trives med, hjelper de foresatte å finne ut hvordan aktiviteten er organisert og hva som forventes av dem som foresatte, og hvordan familien kan holde kontakten med organisasjonen på egen hånd når aktivitetsguidens oppdrag er over. 

Prosjektet er nytt i Lillehammer, men har bidratt til at mange barn har funnet en aktivitet de trives med i flere andre byer. Våre nye aktivitetsguider og familiene som får støtte i prosjektperioden blir med på å forme prosjektet videre.

Tilbudet er for alle som er under 18 år og som ønsker slik oppstartshjelp, så lenge prosjektmidlene vi har fått rekker. Vi tar dessverre ikke i mot nye påmeldinger nå, men venter på svar på søknad om å få fortsette prosjektet også i skoleåret 2021-2022.

Send en e-post til fritidsrådgiver Ane Solstuen om du har spørsmål.