Hvem kan ta kontakt

 • Du som er over 18 år og har et mål om å komme ut i aktiviteter i nærmiljøet 
 • Om du ønsker en oversikt over aktivitetstilbud 

Praktiske opplysninger og påmelding

 • Om du har en aktivitet du vil begynne på, kan du få støtte av aktivitetslosen for å komme i gang.
 • Dette er et lavterskeltilbud. 
 • Det er ikke journalføring eller påmelding.
 • Tilbudet gjøres etter avtale i Havangs åpningstid. 
 • Tilbudet er gratis, om det er påmeldingsavgift til en aktivtet må denne betales selv. 

Aktivitetstilbud

Her er en liten oversikt over noe av det som finnes: 

 • Havang har mange ulike aktiviteter, disse kan lese mer om her.  
 • En oversikt over tilbudene til Meningsfylt fritid, Jobben og Frivilligsentralen finner du her
 • Kulturnettverkets tilbud leser du om her 
 • Eller andre aktiviteter du kan tenke deg å begynne med