Frivilligsentralen

Er en møteplass i Lillehammer sentrum som formidler kontakt mennesker i mellom. Sentralen samarbeider med offentlige instanser, lag, foreninger og enkeltpersoner. Frivilligsentralen er en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg selv er den betalingen man får. Frivilligsentralen har ange ulike tilbud som sorggruppe, språkkafe, lørdagskaffe med mer. Hele oversikten finner du på Frivilligsentralens nettside.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsetjeneste for deg som bor i Gausdal, Øyer eller Lillehammer. «Frisklivsresepten» er et tilbud til alle som ønsker støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom eller trenger hjep til å mestre helseutfordringer. Frisklivsresepten varer i utgangspunktet i 3 måneder, men kan forlenges ved behov. For å komme i gang kan du ta kontakt selv, henvises fra lege, annet helsepersonell eller NAV. Du finner oversikt over kurs og tilbud her. 

Jobben

Jobben er et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige over 18 år. Her får du et fellesskap, tilhørighet og tilbud om arbeidstreing/aktivitet. Mange som kommer til oss blir rakere i ryggen og med et redusert behov for rus. For noen er dette veien til å bli helt rusfri, og kommer seg ut i arbeidslivet.

Du finner mer informasjon på Jobbens nettside.

Kulturnettverket

Kulturnettverket er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet Reinsvoll, DPS Gjøvik og 10 kommuner i Oppland. Nettverket er delt i to regioner; Gjøvik, Land og Toten og Sør-Gudbrandsdalen. Kulturnettverket samarbeider om tilrettelegging av kultur- og aktivitetstilbud til mennesker med rus- og psykiske helseplager. Her finner du oversikt over disse tilbudene. I tillegg finner du tilbud som kommunene har og kontaktinformasjon til kulturkontakter i sykehus, DPS og i kommuner.

Les mer om Kulturnettverket og tilbudene her.

Meningsfylt fritid

Meningsfylt fritid gir deg oversikt over mange ulike kurs, kultur- og fritidstilbud. Noen kurs er gratis, noen koster en egenandel. Informasjon om antall plasser, pris, sted og tid finnes under overskriftene for de ulike tilbudene.

Du finner oversikt over tilbud og påmelding her.