Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kjempespringfrø

Infomøte om bekjempelse av kjempespringfrø

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen arrangerer to infomøter og inviterer alle grunneiere og private hageeiere som har kjempespringfrø på sin eiendom eller i nærområdet.
Bilde av plantefelt

Skogkveld på Follebukjølen

Gausdal skogeierlag arrangerer, i samarbeid med Mjøsen skog og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, skogkveld med tema suppleringsplanting på Follebukjølen mandag 13.mai.
På grunn av servering av varm mat ber vi om påmelding innen 12.mai. Se mer info nedenfor.
Kulturlandskap

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet

Ny felles forskrift er nå vedtatt. De fleste ordningene videreføres, men noen ordninger er helt nye og andre er endret. I forskriften står alle ordningene det er mulig å søke tilskudd til.

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd er 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen flyttet til 15. november.

Nedenfor ser du de viktigste nyhetene i regionalt miljøprogram.
Landskap lisetra

Fagmøte om fjellandbruk

I forbindelse med prosjektet «Satsing på fjellandbruket i Lillehammer-regionen» inviterer Norsk Landbruksrådgivning Innlandet til fagmøte om Fjellandbruk i Lillehammer-regionen mandag 8.april. På grunn av servering er det påmeldingsfrist.

Se invitasjon her

Rundballer på avveie i elva

Infomøte om rundballer og plast

Plast på avveie har fått økende fokus. Det største, og mest synlige forbruket av plast i landbruket er rundballeplast. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen og faglaga i landbruket inviterer derfor til et møte om lagring av rundballer og bruk & kast av plast. På grunn av pizzaservering ønskes påmelding innen 8.april.

Se invitasjonen her