Kriterier for tilskuddsordningen

Hvem kan søke?

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundsregistrene og ha aktive medlemmer mellom 6 og 18 år (bosatt i Lillehammer).

Hva kan dere søke tilskudd til?

Alle typer prosjekter og tiltak som bidrar til at flere barn og unge får delta i fritidsaktivitet jevnlig. I søknadsskjemaet må dere beskrive hva dere ønsker å bruke pengene på.

Tiltakene kan for eksempel være:

  • Fadderordninger som gjør oppstarten lettere for nye medlemmer og familiene deres
  • Økonomisk støtte som hjelper de som ikke ellers har råd til å delta
  • Transportordninger
  • Utstyr til utlån i organisasjonen
  • Ny prosjekter som kan bidra til at flere barn og ungdom får delta i aktiviteten

Ønsker dere å finne ideer som passer akkurat deres organisasjon, kan det være lurt å ha en ALLEMED-dugnad før dere skriver søknaden deres. Les mer om ALLEMEDs tips og verktøy på allemed.no.

Hvor mye tilskudd kan dere forvente?

Vi gjør en skjønnsmessig vurdering om dere skal få tilskudd basert på deres beskrivelse av prosjektet eller tiltaket. Deretter beregner vi hvor mye tilskudd dere får basert på antallet medlemmer i alderen 6-18 år (bosatt i Lillehammer), hva dere søker om støtte til og hvor mye penger vi har i tilskuddspotten. Midlene skal brukes på å gi flere barn og unge muligheten til å delta, og organisasjonen må levere en kort rapport etterpå. Midlene brukes innenfor et år etter tildeling, og organisasjonen må ha levert en kort rapport før organisasjonen kan få nytt tilskudd fra denne ordningen. Det er totalt 200 000 kroner tilgjengelig i denne tilskuddsordningen. 

Hvis dere har en god idé, oppfordrer vi dere også til å søke midler fra andre tilskuddsordninger:

Når og hvordan søker vi?

Neste søknadsfrist er 15. april 2023. Trykk her for å søke om ALLEMED-tilskudd.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddsordningen eller om hvilke løsninger som kan passe i deres organisasjon? Ta gjerne kontakt med fritidsrådgiver Ane Solstuen på e-post eller telefonnr 48205665.