Har du spørsmål knyttet til koronasituasjon og hvordan dette innvirker på våre brukere, ta kontakt med avdelingsleder. Du finner også informasjon på kommunens hjemmeside:

https://www.lillehammer.kommune.no/