Ringebu kommune

Ringebu har hatt nytte av prosjektet på flere områder. Det viktigste er spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan brukere av kommunens hjemmeside opplever denne. Det har i etterkant vært en prosess på å forbedre hjemmesiden, og dette arbeidet pågår fortsatt. Kurs i brukermedvirkning var også viktig, i tillegg til at vi har en enda større bevissthet generelt vedrørende brukeres erfaringer og kompetanse.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering av arbeidet 2018 - 2020

Sammendrag av gjennomført spørreundersøkelse

Øyer kommune

Vi har med hjelp fra prosjektet og dialogmøte funnet ut av hvilke endringer som bør gjøres på vår nettside og brosjyre for å gjøre informasjonen om Psykisk helse og rus i Øyer mer tydelig, forståelig og oversiktlig. Det er blitt jobbet med forbedring av nettside og brosjyre. Gjennom arbeidet har vi gjennomført en spørreundersøkelse og innhentet tilbakemelding på vår tjeneste fra de som bruker tjenesten, og vi jobber nå videre med de tilbakemeldingene vi mottok om tjenestetilbudet vårt.

----------------------------------------------------

Oppsummering av arbeidet 2018 - 2020

Øyer: nettside og brosjyre dialogmøte 2019 

Sammendrag av gjennomført spørreundersøkelse

Nord-Fron kommune

Vi har med hjelp fra prosjektet sett på arbeid og målsetting om å utvikle gruppetilbudene, og hvordan vi samtidig skulle ivareta brukermedvirkningen. Det ble gjennomført ett dialogmøte sammen med Kafe13 (nå Elvekanten aktivitetshus), Vi dro ellers nytte av at ansatte fra KB var med å satte fokus på brukermedvirkning ved deltagelse i avdelingen og også ga lærerik informasjon om hva brukerrepresentasjon innebærer.

----------------------------------------------------

Oppsummering av arbeidet 2018 - 2020

Nord-Fron: Kafé 13 og gruppetilbud  Dialogmøte 2019

Sammendrag av gjennomført spørreundersøkelse

Sør-Fron kommune

Sør-Fron har gjennom prosjektet revidert av hjemmesiden, gjennomført en spørreundersøkelse og blitt mer bevist på brukermedvirkning på systemnivå ved råd og veiledning. 

----------------------------------------------------

Oppsummering av arbeidet 2018 - 2020

Sammendrag av gjennomført spørreundersøkelse

Gausdal kommune

Vi har med hjelp fra prosjektet sett nærmere på hvordna vi gir informasjon på nettside og i annet materiell, vi har jobbet for å få til brukerstyrt dag og ung tilbud i tilknyttning til Kjellesrstua. Det har vært nyttig å ha med fagkompetanse på brukermedvirkning inn i avdelingsmøter.  

----------------------------------------------------

Oppsummering av arbeidet 2018 - 2020

Sammendrag fra dialogmøte Kjellerstua 2019

 

Lillehammer kommune

Prosjektet har vært svært nyttig og viktig for Lillehammer. Verktøyene har vært brukt til å utvikle blant annet lavterskeltilbudet til Rustjenesten, pårørendetilbud og navn på tjenesteområdet. Samt at vi har brukt Kompetansebank aktivt i større utviklingsprosjekter som "Svingdørsprosjektet". Spørreundersøkelser, dialogmøter og veiledning har vært særlig viktig for oss.

-----------------------------------------------------------------------------

Tjenesteområdet: 

Oppsummering av arbeidet 2018-2020

Sammendrag av navnendring av tjenesteområdet  Dialogmøte 2019


Rustjenesten: 

Oppsummering av arbeidet 2018-2020

Sammendrag av lavterkseltilbud dialogmøte 2019 

Sammendrag av dialogmøte for pårørende 2019


Psykisk helseteam/Storgata 9B:

Oppsummering av arbeidet 2018-2020

Sammendrag av dialogmøter


Gjenbruket:

Oppsummering av arbeidet 2018-2020

Sammendrag fra dialogmøte Gjenbruket og informasjon 2019

Sammendrag fra spørreundersøkelse Gjenbruket 2019 

Sammendrag fra dialogmøte unge voksne, arbeid og aktivitet 2020 


Bo- og oppfølgingstjenesten: 

Oppsummering av arbeidet 2018-2020

Sammendrag fra dialogmøte

Sammendrag fra spørreundersøkelse - Informasjon til nye pasienter om tjenesten


Tverrfaglig arbeid: 

Oppsummering av arbeidet 2018-2020

Sammendrag fra spørreundersøkelse Rustjenesten og Bo-og oppfølgingstjenesten 2020 Ansvarlig: Håkon Kolden