Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil lære om hva angst er.
 • Du vil lære metoder for å håndtere angst.
 • Du vil lære om tanke- og handlingsmønstre som kan opprettholde og forsterke din angst.

Hva forventer vi av deg?

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere.
 • Kurset består av 6 kursdager
 • Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs.
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset.
 • Du får tilsendt en anonym spørreundersøkelse på SMS ved kursets slutt
 • Kurset er gratis.
 • Kurs kan bli flyttet eller avlyst ved få påmeldte

Datoer for kursoppstart 2022

Våren 2022:
3. februar klokken 10:00 - 12:00 Sted: Fåberggata 128

Høst 2022:
12. september klokken 09:00 - 11:00 Sted: Fåberggata 128

Om angst (veiledet selvhjelp)