Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil lære om hva angst er.
 • Du vil lære metoder for å håndtere angst.
 • Du vil lære om tanke- og handlingsmønstre som kan opprettholde og forsterke din angst.

Hva forventer vi av deg?

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere.
 • Kurset består av fem samlinger.
 • Det er inntil åtte deltakere på hvert kurs.
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset.
 • Kurset er gratis.

Datoer for kursoppstart 2022

Våren 2022:
27.januar, kurset holdes i Storgata 9B

12.mai, kurset holdes i Fåberggata 128

Høst 2022:
Uke 43, dato kommer

Om angst (veiledet selvhjelp)