Rådmann Tord Buer Olsen leste opp juryens begrunnelse for tildeling av prisen og slo blant annet fast at konsernets styrke er kompetanse og praktisk arbeidserfaring innenfor ulike bransjer.- Årets bedrift bidrar positivt til merkevarebyggingen av Lillehammer som et attraktivt sted å bo og besøke, slo rådmannen fast og gratulerte vinneren hjertelig.

-En må våge
Daglig leder i Aquatic Consept Group, Elvin Bugge, mottok både blomster og diplom og takket ved å forklare hvorfor konsernet har slik framgang. - Jeg er gammel iidrettsmann og vi har nok med oss flere av kjerneverdiene derfra; å utvikle spisskompetanse, å tørre å satse og å jobbe hardt. Vi har trua på at det vi gjør i Norge kan fungere like godt ute i verden, sa Bugge. Han mente også at vi kan bli flinkere til å støtte opp om nye folk som kommer utenfra med nye ideer og nye måter å gjøre ting på.

Årets jury bak prisen har bestått av Jon Kristiansen fra GD, Eirik Hågensen fra Lillehammer kommune, Tor Johannes Strand fra Lillehammer Handelsstands forening, Gina Sveen Schonhowd og Bjørn Vidar Granum fra Nordea.