Hva skal vi gjøre? 

Kommunale vann- og avløpsledninger skal skiftes ut i Storgata mellom Lilletorget/Brubakken til Tomtegata og i Gamlevegen fra vestsida av Lilletorget og opp mot Nordsetervegen. 

Etter at nytt ledningsnett er på plass, skal gater og fortau få nye dekker. Prosjektet omfatter også etablering av ny belysning langs gatene og på Lilletorget, samt etablering av trekkerør for enkelte kabeletater.