Hvem kan få tilbudet?

Vi kan gi tilbud til deg som: 

 • er over 18 år og har utfordringer med å komme deg inn i ordinært arbeidsliv.
 • mottar uføretrygd.
 • av ulike årsaker trenger arbeidstrening. 

Hvilke arbeidsoppgaver kan vi tilby?

Vi tilbyr ulike typer arbeidstrening fordelt på flere arbeidstasjoner. Disse arbeidsstasjonene består av varemottak, småvare -og klargjøringsavdeling, butikk og transport. Eksempler på arbeidsoppgaver er: 

 • Kundebehandling
 • Småreperasjoner
 • Transport 
 • Butikkutstillinger  

Du vil få opplæring på arbeidstasjonene, som kan gi deg arbeideserfaring og prakiske kunnskaper om arbeidslivet.

Hva kan du forvente av oss?

Under arbeidstrening hos oss kan du forvente at vi: 

 • tilbyr deg varierte arbeidsoppgaver
 • Vi legger vekt på mestring og brukermedvirkning, med utgangspunkt i dine ressurser og interesse
 • gir deg arbeidstrening som i størst mulig grad er lik det ordinære arbeidsliv.
 • møter deg med respekt, og at du får muligheter til å bruke dine evner og ressurser for å oppleve mestring tilknyttet arbeidslivet. 
 • Vi har taushetsplikt

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:

 • møter til avtalt tid 
 • gir beskjed om du er forsinket   
 • gir tilbakemelding om hvordan vi kan tilrettelegge for deg 

Hvor lenge kan du være i arbeidstrening?

Vi inngår en arbeidsavtale i samarbeid med deg. Arbeidsavtalen går over 3 måneder av gangen, men kan forlenges i samarbeid med oss om du ønsker det.

​Hvem kontakter jeg for å få arbeidstrening hos dere?

Dette kan gjøres på flere måter:

Samarbeidspartnere og lokale ressurser

Vi har samarbeid med ulike instanser som: