Hvilke typer arbeidstrening kan vi tilby

Vi tilbyr ulike typer arbeidspraksis eksempler på arbeidsoppgaver er: 

 • Kundeservice
 • Småreperasjoner
 • Transport 
 • Butikkutstillinger  

Du vil få opplæring som gir deg arbeideserfaring og praktiske kunnskaper om arbeidslivet. Vi inngår en arbeidsavtale i samarbeid med deg somgår over 3 måneder av gangen, arbeidsavtalen kan forlenges ved behov. 

Hva kan du forvente av oss

 • Tilbyr deg varierte arbeidsoppgaver
 • Vi legger vekt på mestring og brukermedvirkning, med utgangspunkt i dine ressurser og interesse
 • Vi gir deg arbeidstrening som i størst mulig grad er lik det ordinære arbeidsliv.
 • Vi møter deg med respekt, og at du får muligheter til å bruke dine evner og ressurser for å oppleve mestring tilknyttet arbeidslivet. 
 • Vi har taushetsplikt

Hva forventer vi av deg

 • Du møter til avtalt tid 
 • Du gir beskjed om du er forsinket eller ved fravær
 • Du gir tilbakemelding om hvordan vi kan tilrettelegge for deg 

Samarbeidspartnere og lokale ressurser

Vi har samarbeid med ulike instanser som: