Hva kan du forvente av oss

  • Tilbyr deg varierte arbeidsoppgaver
  • Vi legger vekt på mestring og brukermedvirkning, med utgangspunkt i dine ressurser og interesse
  • Vi gir deg arbeidstrening som i størst mulig grad er lik det ordinære arbeidsliv.
  • Vi møter deg med respekt, og at du får muligheter til å bruke dine evner og ressurser for å oppleve mestring tilknyttet arbeidslivet. 
  • Vi har taushetsplikt

Hva forventer vi av deg

  • Du møter til avtalt tid 
  • Du gir beskjed om du er forsinket eller ved fravær
  • Du gir tilbakemelding om hvordan vi kan tilrettelegge for deg 

Samarbeidspartnere

Vi har samarbeid med ulike instanser som: