Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Stor konsert - nettsidebilde

Regionrådets utviklingsmidler til arrangementer

Regionrådet ønsker å stimulere til nyskaping og utvikling av nasjonale og internasjonale arrangement som kan bidra til å øke verdiskapingen i regionen. I 2019 er det avsatt kr. 500 000 til ordningen.
Dans el

Arrangementstilskudd (kultur)

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som skal lage et kulturarrangement, som konserter, forestillinger, revyer og lignende. Arrangementene må finne sted i Lillehammer kommune. Det gis kun støtte til kulturformål, idrett faller utenfor støtteordningen.