Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arrangementer

Dans el

Arrangementstilskudd (kultur)

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som skal lage et kulturarrangement, som konserter, forestillinger, revyer og lignende. Arrangementene må finne sted i Lillehammer kommune. Det gis kun støtte til kulturformål, idrett faller utenfor støtteordningen.

Teksten "Frivillighetens år 2022" med fargerike prikker under

Til lag og foreninger i Lillehammer: Lørdag i Terrassen

I 2022 er det frivillighetens år og det markeres på ulike måter. Lillehammer kommune ønsker å markere året samtidig som vi får til aktivitet i Terrassen. Sammen med Lillehammer sentrum drift og Visit Lillehammer lanserer vi «Lørdag i Terrassen». Hver lørdag kl 12 i perioden 14. mai til 8. oktober skal det være en kulturell aktivitet i Terrassen som er åpen for byens befolkning og tilreisende.

10 av disse lørdagene er forbeholdt frivilligheten. For å gjøre det mest mulig attraktivt for dere tilbyr Lillehammer kommune inntil 10 000 kroner til dem som står for aktiviteten. 2 500 kroner av dette er honorar til organisasjonen, og inntil 7 500 kan gå til å dekke utgifter i forbindelse med arrangementet.