Søknad sendes som brev. Man må søke senest 3 uker før arrangementet skal gjennomføres. Søknaden skal inneholde følgende:

 • Kort beskrivelse av arrangementet
 • Budsjett
 • Søknadssum
 • Arrangør/kontaktperson
 • Telefonnummer, e-post og postadresse
 • Kontonummer

Søknadsfrist:
Fortløpende behandling gjennom hele året

Søknaden sendes til:
Lillehammer kommune, Kultur og fritid, Postboks 986, 2626 Lillehammer

Saksbehandlingstid:
Inntil 4 uker

Forutsetninger for tilskuddet:

 • Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles dersom det er budsjettmessig dekning for dette.
 • Foreningene må være registrert hos Kultur og fritid. Husk at det skal sendes fortløpende melding om adresseendringer, styreendinger m.m.
 • Frivillige organisasjoner som mottar tilskudd fra kommunen, og andre kommunen har avtale med, skal jobbe aktivt mot alle former for diskriminering.

Følgende kan ikke få tilskudd fra denne ordningen:

 • Lag og foreninger som er nasjonalt- eller fylkesovergripende
 • Kommersielle klubber og arrangører
 • Yrkesmessige interesseorganisasjoner
 • Studet- og elevorganisasjoner
 • Offentlige organisasjoner
 • Kommersiell næringsvirksomhet

Retningslinjene for arrangementstilskuddet finner du her

Har du spørsmål om denne tilskuddsordningen? Ta kontakt med kultursekretær Tove Simensen.