Lykketroll 0-3 år

Lykketroll har 12 plasser og 4 årsverk.
Her jobber Nora, Merete, Inger Johanne, Mediha, Lena og Cindy

Småtroll 0-3 år

Småtroll har 10 plasser og 3 årsverk. 
Her jobber Unni, Solbjørg, Siv og Lena + noe støttetimer

Trolltun 2-6 år

Trolltun har 17 plasser og 3 årsverk.
Her jobber Ann Kristin, Kathrine, Anne og Annette

 

Trollhaugen 2-6 år

Trollhaugen har 18 plasser  og 3 årsverk.
Her jobber Ingrid, Charlotte, Armina, Andrea og Pamela