Midtigarden

Midtigarden er en avdeling for barn mellom 3-6 år. Vi vil beskrive oss som en naturlig, leken og røff avdeling, som tar vare på barndommens egenverdi, samtidig som vi legger til rette for utvikling og læring. Her er barn og voksne likestilte utforskere hvor vi sammen undrer oss over nye oppdagelser. Vi samarbeider mye med Sørigarden.
 

Nordigarden

Nordigarden er avdelingen for de yngste barna i barnehagen, i alderen 0-2 år.  Gjennom naturlig nærhet og omsorg er vi opptatt av å skape gode og trygge relasjoner, hvor barna skal få lov til å utforske omgivelsene sammen med støttende og oppmuntrende voksne. Barna hos oss skal oppleve mestringsglede i sin hverdag. Vi er derfor svært bevisste på hva barnet kan klare på egen hånd, og hva barnet kan klare bare det får litt hjelp.

Sørigarden

Sørigarden er avdelingen for barn på 2 år. Vi er opptatt av å bygge gode og trygge relasjoner til hverandre. Vi liker å utforske den flotte naturen vi har rundt oss. Vi har fokus på barndommens egenverdi, leken og det å se hvert enkelt barn. Vi samarbeider mye med Midtigarden. Velkommen til oss!