Knerten

På Knerten er vi barnehageåret 2023/2024 totalt 10 barn født 2021 og 2022. Vi samarbeider mye med Knerten (småbarnsavdeling) som er vennskapsavdelingen vår. 

Vi har stort fokus på å legge til rette for en god og trygg oppstart for barna som starter i barnehagen. Dette gjør vi gjennom å være til stede på gulvet der de små oppholder seg mye. Det er viktig at de voksne i barnehagen oppleves som en støtte for barna. Jo fortere vi får barna trygge, jo fortere kan barna bruke energien sin på å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.

På en småbarnsavdeling dreier det seg mye om å få dekket primærbehov  for at de skal være opplagt til å ta inn og bearbeide ny kunnskap.

Det utvikles tydelige vennskap på en småbarnsavdeling, selv om leken er mye preget av parallell lek. Språket utvikles mye de to første årene i et barns liv.

Kanutten

På Kanutten er vi barnehageåret 2023/2024 totalt 10 barn født i 2021 og 2022. Vi samarbeider mye med Knerten (småbarnsavdeling) som er vennskapsavdelingen vår.

Vi har stort fokus på å legge til rette for en god og trygg oppstart for barna som starter i barnehagen. Dette gjør vi gjennom å være til stede på gulvet der de små oppholder seg mye. Det er viktig at de voksne i barnehagen oppleves som en støtte for barna. Jo fortere vi får barna trygge, jo fortere kan barna bruke energien sin på å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.

Det utvikles tydelige vennskap på en småbarnsavdeling, selv om leken er mye preget av parallell lek. Språket utvikles mye de to første årene i et barns liv. Vi har fokus på leselyst, det er viktig med tidlig språklæring. Gjennom sang, sang med bevegelse, lesing, fortellinger, og samtaler, får barna muligheten til å tilegne seg språket.

Vi ønsker å skape gode relasjoner, nysgjerrighet, undring og utviklende vennskap.

Vingar har et rikt nærmiljø som vi vil benytter oss av gjennom å gå på turer.


Sokrates

Barnehageåret 2023/2024 består Sokrates av totalt 20 5-åringer. Sokrates samarbeider tett med vennskapsavdelingen sin Tiriltoppen. Vi har blant annet felles frokoster sammen med dem. 

Barnehageåret 2023/2024 har vi fokus på leselyst, gode relasjoner og etiske prosesser. For å skape gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen, er det viktig at vi ansatte på avdelingen er tett på barna. Fra oppstart om høsten er det viktig for oss å finne gode rutiner på overganger fra en aktivitet til en annen og hvordan rom og uteområder kan brukes på en best mulig måte for barna. Når barna finner roen i hverdagen sin, har de mer energi å bruke til gode relasjoner i lek og utvikling.

Vi bruker blant annet litteratur på ulike måter for å skape nysgjerrighet og glede hos barna. Ved å bruke litteratur til formingsuttrykk og dramatisering vil barna oppleve bøker på flere plan. Lesing er også med på å utvikle språket til barna.

Det legges stor vekt på å se det enkelte barn og skape gode øyeblikk for alle i løpet av en barnehagedag. For å vite at vi greie å oppnå dette, er vi avhengig av et tett og godt samarbeid med foreldre.  

I hverdagen vår så følger vi blant annet Lillehammer kommune sin plan for overgang mellom barnehage og skole.

 

 

 

 

 

Tiriltoppen

Barnehageåret 2023/24  er det på Tiriltoppen totalt 20 tre-og-fireåringer. Tiriltoppen samarbeider tett med vennskapsavdelingen sin Sokrates. Vi har blant annet felles frokoster sammen med dem. 

Hos oss legger vi mye vekt på sosial kompetanse. Dette handler mye om å ta vare på hverandre, respektere hverandre og generelt hvordan man samhandler og forholder seg til enkeltindivider og en stor gruppe.
I forlengelsen av dette er det viktig at vi voksne legger til rette for at barna bruker språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Vi oppfordrer dem til å bruke språket til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Dette barnehageåret har vi økt fokus på etiske prosesser.